>> LETNÍ VÝPRODEJ NA PANDĚ ODSTARTOVAL <<
Titebond

Titebond II Dark Lepidlo na dřevo tmavé D3 237ml

ČÍSLO ZBOŽÍ: 5559953
Titebond II Dark je obarvená verze lepidla Titebond Premium II do barvy tmavého hnědého dřeva. Je to vysokopevnostní voděodolné lepidlo, které splňuje  přísnou evropskou normu DIN EN 204/ D3 pro pevnostní odolnost proti vodě.
Vaše cena včetně DPH
153 
Běžná cena včetně DPH
171 
ZÁRUKA: 2 roky
DOSTUPNOST: 1ks skladem, ihned k odeslání!
ks
Popis

Titebond II Dark Lepidlo na dřevo tmavé D3 237ml

Titebond II Dark je obarvená verze lepidla Titebond Premium II do barvy tmavého hnědého dřeva. Je to vysokopevnostní voděodolné lepidlo, které splňuje  přísnou evropskou normu DIN EN 204/ D3 pro pevnostní odolnost proti vodě.

Po zaschutí má hnědou barvu, a proto je vhodné všude tam, kde se používají tmavé odstíny dřeva. Lepí všechny venkovní dřevěné konstrukce včetně venkovního dřevěného nábytku. Titebond II Premium poskytuje silnou počáteční lepivost v krátké době, vysokou pevnost a vynikající brousitelnost. Titebond II Premium je snadno použitelný, odolný proti povětrnostním vlivům. Lepidlo lze snadno očistit navlhčeným hadříkem.

Parametry Titebond II Dark:

 • Typ:  Polyvinyl acetát PVA
 • Použití: Interiér a exteriér
 • Doba otevření: max. 5 minut
 • Celková montážní doba:  10 - 15 minut
 • Úplné zaschnutí:  24 hodin
 • Pracovní a skladovací teplota : 10° - 30°C
 • Vhodné pro: dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže
 • Skupina namáhání: DIN EN 204 / D3

Varování:

 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/ obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.